Kategórie: Súkromná materská škola Best friends nursery

BEZPEČNÉ zariadenie SMŠ

V mesiaci február 2023 všetci zamestnanci zariadenia Súkromnej materskej školy Best friends nursery“ absolvovali „Baby kurz prvej pomoci“ so zameraním poskytovania prvej pomoci deťom, čím získali titul „Bezpečné zariadenie“.  

Zobraziť

Školský špeciálny pedagóg

Mgr. Michaela Nemčíková  Konzultácie na základe vopred dohodnutého termínu, kontaktovať na školskom  tel. čísle 0908 579 922  alebo na mailovej adrese mn.nemmi@gmail.com.  Konzultačné hodiny: Pondelok 8.00-9.00 hod. Štvrtok 14.00-15.00 hod.     Špecifiká práce ŠŠP v materskej škole:  1. príprava detí so zdravotným znevyhodnením na vstup do základnej školy, 2. aktívne sa zúčastňuje prijímania nových… Read more »

Zobraziť

Animoterapia

Deti v škôlke sa nám pomáhajú starať o dvoch malých zajačikov. Zdravotný stav zajačikov bol preverený veterinárom a sú zaočkované. Hlavným dôvodom chovu zajačikov v našej SMŠ je radosť detí, ale aj zázrak menom ANIMOTERAPIA. Je to bazálna terapia sprostredkovaná cez starostlivosť o zvieratá akéhokoľvek druhu. Buduje sebavedomie, pomáha pri prekonávaní strachu a  vytvára pocit… Read more »

Zobraziť

Tlačivá, dokumenty, identifikačné údaje

Identifikačné údaje : Súkromná materská škola Best friends nursery Adresa : Podhrunkovská 682, Vranov nad Topľou, 093 02 IČO : 52604543 DIČ : 2121107934   Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v SMŠ Best friends nursery na školský rok 2023/2024 – Žiadosť Dotazník zdravotného stavu dieťaťa – Dotazník Školský poriadok TU Správa o výchovno… Read more »

Zobraziť

Ako spolupracujeme s rodičmi

  Vieme, že ste najdôležitejšími ľuďmi v živote vášho dieťaťa, a úzkou spoluprácou môžeme zabezpečiť, aby vaše dieťa napredovalo a dosiahlo úspech pri dosahovaní svojho potenciálu. Učenie je 24-hodinový proces a nezastaví sa, keď dieťa odíde zo škôlky. Preto je naše partnerstvo s rodičmi tak veľmi dôležité. Rodičia poznajú svoje deti najlepšie a je dôležité,… Read more »

Zobraziť

Prevádzková doba

Prevádzka Súkromnej materskej školy Best friends nursery  je otvorená počas týždňa v čase 6.30 hod. – 16.30 hod.  V prípade potreby radi vyhovieme Vašim požiadavkám aj mimo prevádzkovej doby  😊

Zobraziť

Okienko pre rodičov

Čo všetko by malo dieťa vedieť pred nástupom do materskej školy? Obyčajne sa rodičia nezamýšľajú nad zrelosťou dieťaťa do škôlky. Dieťa prirodzene dospeje do vývinového štádia, kedy je ochotné spolupracovať, chce vyzerať ako iní, chce robiť, čo robia iní a hlavne – vie rozprávať, a to z dieťaťa robí najviac samostatnú osobnosť. Tu niekde začínajú aj… Read more »

Zobraziť

Prijímanie detí

Zápis 2023/2024 Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2023, je predprimárne vzdelávanie povinné. Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného roka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania. Na základe Usmernenia… Read more »

Zobraziť