Animoterapia

Deti v škôlke sa nám pomáhajú starať o dvoch malých zajačikov. Zdravotný stav zajačikov bol preverený veterinárom a sú zaočkované. Hlavným dôvodom chovu zajačikov v našej SMŠ je radosť detí, ale aj zázrak menom ANIMOTERAPIA. Je to bazálna terapia sprostredkovaná cez starostlivosť o zvieratá akéhokoľvek druhu. Buduje sebavedomie, pomáha pri prekonávaní strachu a  vytvára pocit… Read more »

Zobraziť

Tlačivá a dokumenty

Predprimárne vzdelanie dieťa podľa § 16 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov získa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. S účinnosťou od 1. januára 2021 je dokladom o získanom predprimárnom stupni vzdelania… Read more »

Zobraziť

Ako spolupracujeme s rodičmi

  Vieme, že ste najdôležitejšími ľuďmi v živote vášho dieťaťa, a úzkou spoluprácou môžeme zabezpečiť, aby vaše dieťa napredovalo a dosiahlo úspech pri dosahovaní svojho potenciálu. Učenie je 24-hodinový proces a nezastaví sa, keď dieťa odíde zo škôlky. Preto je naše partnerstvo s rodičmi tak veľmi dôležité. Rodičia poznajú svoje deti najlepšie a je dôležité,… Read more »

Zobraziť

Prevádzková doba

Prevádzka Súkromnej materskej školy Best friends nursery  je otvorená počas týždňa v čase 6.30 hod. – 16.30 hod.  V prípade potreby radi vyhovieme Vašim požiadavkám aj mimo prevádzkovej doby  😊

Zobraziť

Okienko pre rodičov

Čo všetko by malo dieťa vedieť pred nástupom do materskej školy? Obyčajne sa rodičia nezamýšľajú nad zrelosťou dieťaťa do škôlky. Dieťa prirodzene dospeje do vývinového štádia, kedy je ochotné spolupracovať, chce vyzerať ako iní, chce robiť, čo robia iní a hlavne – vie rozprávať, a to z dieťaťa robí najviac samostatnú osobnosť. Tu niekde začínajú aj… Read more »

Zobraziť

Ako pracujeme

Naša Súkromná materská škola vychováva formou harmonického a domáceho prostredia  s dôrazom na upevňovanie jazykovej gramotnosti pomocou aktivít a činností spojených s angličtinou, ktorá je súčasťou každého dňa.  Prístup pedagógov vytvára v deťoch pocit pohody a chuti chodiť do škôlky. Deti citlivo a empaticky uvádzame do vekovo zmiešaného kolektívu, kde sa učia vzájomnej úcte k… Read more »

Zobraziť