Kategórie: Súkromná materská škola Best friends nursery

Oznamy

Školský rok 2023/2024 👍🧩 eTwinning projekt „Colour Travellers“   Individuálny profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov je hradený z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky V pondelok 4. septembra 2023 sa tešíme na všetky naše deti 🙂 Informácie k nástupu → aktuálne zloženie tried v šk. roku 2023/2024 bude k dispozícii na nástenkách počas týždňa,… Read more »

Zobraziť

Ako pracujeme

Súkromná materská škola Best friends nursery vychováva formou harmonického a domáceho prostredia  s dôrazom na upevňovanie jazykovej gramotnosti pomocou aktivít a činností spojených s angličtinou, ktorá je súčasťou každého dňa.  Prístup pedagógov vytvára v deťoch pocit pohody a chuti chodiť do škôlky. Deti citlivo a empaticky uvádzame do vekovo zmiešaného kolektívu, kde sa učia vzájomnej… Read more »

Zobraziť