Prijímanie detí

Zápis 2021/2020

Na základe Usmernenia k prijímaniu detí do materskej školy, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyhlasujeme Zápis na nový školský rok 2021/2020

v termíne od 1.5.2021 – 31.5.2021.

Uvádzame podmienky prijatia dieťaťa do Súkromnej materskej školy Best friends nursery na nový školský rok 2021/2020 :

  • na predprimárne vzdelávanie prijímame deti od 3-6 rokov
  • v prípade, ak to kapacita dovolí, prijímame aj detičky, ktoré k nástupu do SMŠ dovŕšili vek 2 rokov
  • pre deti, ktoré k 31.8.2021 dosiahli vek 5 rokov je predprimárne vzdelávanie povinné
  • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nájdete tu : SMŠBFN Žiadosť
  • Postup doručenia vyplneného tlačiva žiadosti : v termíne do 31.5.2021 môžu vyplnené tlačivo žiadosti zákonní zástupcovia zaslať klasickou poštou, prípadne vhodiť do schránky SMŠ, alebo doručiť vyplnené tlačivo žiadosti osobne. V prípade osobného doručenia je nutné vopred si telefonicky dohodnúť termín doručenia. Osobné stretnutie bude s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.