PROJEKT „Dajme spolu gól“

Počas predchádzajúcich školských rokov bola SMŠ Best friends nursery zapojená do projektu „Dajme spolu gól“. V školskom roku 2023/2024 sa opäť projektu, plného športových aktivít pre deti, zúčastníme. V SMŠ na šport a pohyb nezabúdame a pri každej príležitosti sa mu venujeme. Podporujeme športujúce deti a vedieme k vytvoreniu ich kladného vzťahu k športu vo všeobecnosti im blízkou hravou formou 🙂👍