Projekt „Múdre hranie“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 23.2.2021 predložilo zoznam podporených žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu zlepšenia vybavenia materských škôl v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok v rámci rozvojového projektu „Múdre hranie“. Hodnotených bolo celkovo 2221 žiadostí. Finančné prostriedky  boli rozdelené 706 žiadateľom. Materská škola mohla získať max. 500 €, ak ju navštevuje menej ako 50 detí a max. 1 000 €, ak ju navštevuje 50 a viac detí. Naša SMŠ Best friends nursery bola zaradená do zoznamu podporených materských škôl s výškou pridelených finančných prostriedkov. Nákup didaktických pomôcok, kníh a hračiek bol zrealizovaný v termíne od 01. 03. 2021 do 31. 05. 2021   😊

Počet komentárov: 1

Komentáre sú uzavreté.