Ako spolupracujeme s rodičmi

 

Vieme, že ste najdôležitejšími ľuďmi v živote vášho dieťaťa, a úzkou spoluprácou môžeme zabezpečiť, aby vaše dieťa napredovalo a dosiahlo úspech pri dosahovaní svojho potenciálu. Učenie je 24-hodinový proces a nezastaví sa, keď dieťa odíde zo škôlky. Preto je naše partnerstvo s rodičmi tak veľmi dôležité. Rodičia poznajú svoje deti najlepšie a je dôležité, aby sme si vytvorili podrobný obraz o tom, ako môžeme čo najlepšie spoznať a podporiť vaše dieťa. Snažíme sa poskytnúť viac možností ako získať a nadviazať spoluprácu s rodičmi.

Webstránka : Na webstránke máte k dispozícii prehľad o základnej štruktúre SMŠ, podujatí a projektov, kde máte možnosť reagovať v podobe komentára. Keďže sa v škôlke učíme po anglicky, zverejňujeme tam anglické slová, aby ste ľahšie rozumeli, ak sa snaží vaše dieťa povedať niečo po anglicky.

Karta dieťaťa Myslíme si, že KARTA DIEŤAŤA je báječným spôsobom, ako dokumentovať učenie vášho dieťaťa v SMŠ. Zatiaľ čo je vaše dieťa v škôlke, pravidelne zachytávame na karte dieťaťa niektoré z jeho poznatkov prostredníctvom fotografií  a opisu týždennej témy. Slúži na sledovanie pokroku vášho dieťaťa a plánovanie ďalších krokov. Snažíme sa, aby ste si kartu dieťaťa pravidelne prezerali keď ste doma so svojím dieťaťom. Rozprávajte sa spolu o tom čo je na fotkách, čo vaše dieťa v škôlke robilo, skúšajte rovnaké veci aj doma, s kým sa hralo, kto je najlepší kamarát a prečo. Je to veľmi dôležité a nápomocné pri adaptácii, ale aj v prepojení domov a škôlka.

Skupina „Škôlka BEST priateľov“ na FB : Skupina bola vytvorená hlavne kvôli spolupráci s rodičmi a deťmi počas zatvorenia SMŠ z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19. Zadávali sme tam aktivity, ktoré si deti dobrovoľne doma robili, zverejňovali sa tam videá a fotografie. Podľa mňa to malo veľký úspech a rozhodla som sa skupinu užívať ďalej na zverejňovanie príspevkov, podnetov a fotografií. Radi Vás tam podporíme.

„KUK okienko“ : Bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, Vám chceme prostredníctvom „KUK okienka“ vo forme videí sprostredkovať chvíle Vašich detí v škôlke, či už pri vzdelávacej aktivite, alebo pri voľnej hre. Aj toto je spôsob, ako udržiavať každodenný kontakt s deťmi a ich rodičmi. Videá Vám dávajú možnosť vidieť Vaše dieťa priamo pri činnosti v SMŠ a taktiež možnosť komunikácie s nimi v domácom prostredí pri pozeraní príspevkov, ktorá je v rannom veku veľmi dôležitá. Videá Vám núkajú KOMUNIKÁCIU o všetkom, čo dieťa robilo, čo videlo, čo ho zaujíma. Popri tom môžete opísať slovami aj to, ako sa dieťa cítilo, či sa mu aktivita alebo hra páčila, či bolo smutné, nahnevané alebo veselé. Pomáha to v rozvíjaní ich slovnej zásoby, sebavedomia a empatie.

Dni otvorených dverí : V priebehu roka vás pozveme na DNI OTVORENÝCH DVERÍ pre klientov SMŠ a ich priateľov. Umožňujú vám príjemne stráviť sobotňajšie popoludnie, stretnúť rodičov a ich deti v priestoroch SMŠ, porozprávať sa s nimi pri káve, hovoriť s prítomným personálom SMŠ.

Informačná nástenka : Rodičom je v šatni k dispozícii NÁSTENKA, ktorá informuje o najnovších aktuálnych témach, oznamoch, jedálnom lístku a všeobecných informáciách o tom, čo sa chystá v SMŠ. Dôležité informácie sú rodičom zasielané taktiež mailom a sms správou.  Najnovšie informácie sú tiež zverejnené na webovej stránke SMŠ.  Ak zmeníte svoj e-mail, informujte nás, aby najnovšie informácie chodili na správnu adresu.

Návrhy a dotazy : Usilovne pracujeme ako tím zamestnancov, aby sme podporili progres vášho  dieťaťa. Počúvanie rodičov ako našich partnerov je najlepším spôsobom, ako  vylepšiť našu prax. Vyjadrite svoj názor, pripomienky a podnety. Ak vás niečo trápi, počas pracovnej doby je k dispozícii personál a mimo pracovnej doby riaditeľka Andrea. Kontaktujte nás telefonicky, mailom, alebo osobne. Za týmto účelom je v šatni k dispozícii aj box „Uvítame Vaše podnety a dotazy“.  Samozrejme, radi sa dozvedáme aj dobré správy, takže ak robíme niečo správne, povedzte nám to !!