Školský špeciálny pedagóg

Mgr. Michaela Nemčíková 

Konzultácie na základe vopred dohodnutého termíne, kontaktovať na školskom  tel. čísle 0908 579 922  alebo na mailovej adrese mn.nemmi@gmail.com. 

Konzultačné hodiny:

Pondelok 8.30-9.30 hod.

Streda 13.00-14.00 hod.

Pracovná doba ŠŠP 7.30-15.30

 

Špecifiká práce ŠŠP v materskej škole
1. pripravuje deti so špeciálnopedagogickými potrebami pre vstup do základnej školy,
aktívne pomáha rodičom a zamestnancom škôl pri výbere optimálneho spôsobu zaškolenia,
2. aktívne sa zúčastňuje prijímania nových detí a pri ich adaptácii na nový kolektív MŠ,
3. realizuje individuálnu a skupinovú špeciálnopedagogickú skríningovú diagnostiku detí
a žiakov.
4. úzka spolupráca s rodičmi a pedagogickými zamestnancami