Kategória: Súkromná materská škola Best friends nursery

Projekt eTwinning „Once upon a STEAM“ 2023/2024

Naše spoločné logo je pripravené! Deti nakreslili svojich obľúbených hrdinov a potom sa všetky detské kresby spojili a vytvorili nové logo nášho projektu! Projekt je určený pre 5-6 ročné deti predškolského veku. Myšlienkou projektu je odhaliť tajomný a dobrodružný svet STEAMu prostredníctvom detských príbehov. V skutočnosti majú príbehy pre deti množstvo výhod, ako je emocionálne… Read more »

Zobraziť

PROJEKT „Dajme spolu gól“

Počas predchádzajúcich školských rokov bola SMŠ Best friends nursery zapojená do projektu „Dajme spolu gól“. V školskom roku 2023/2024 sa opäť projektu, plného športových aktivít pre deti, zúčastníme. V SMŠ na šport a pohyb nezabúdame a pri každej príležitosti sa mu venujeme. Podporujeme športujúce deti a vedieme k vytvoreniu ich kladného vzťahu k športu vo… Read more »

Zobraziť

Projekt eTwinning „Colour Travellers“ 2022/2023

V mesiaci október 2022 sa naša SMŠ Best friends nursery zapojila do medzinárodného eTwinning Projektu pod názvom „Colour Travellers“, na ktorom budeme s materskými školami z Grécka, Poľska a Arménska pracovať počas celého školského roka 2022/2023. Súčasťou projektu sú online stretnutia v anglickom jazyku vzájomne medzi materskými školami iných štátov, výroba maskota projektu vo forme… Read more »

Zobraziť

Projekt eTwinning „Celebrating the Day of Languages“ 2022/2023

Celebrating the Day of Languages – Európsky Deň Jazykov  Dňa 19.9.2022 sa naša SMŠ Best friends nursery zapojila do medzinárodného eTwinning Projektu pod názvom „Celebrating the Day of Languages“ pri príležitosti Európskeho Dňa Jazykov 26.9.2022. Súčasťou Projektu je výroba pohľadníc odvolávajúc sa na mesto Vranov nad Topľou a krajinu v ktorej žijeme Slovensko a videá, ktoré sme už zaslali… Read more »

Zobraziť

Projekt „Starám sa o medvedíka“

V projekte „Starám sa o medvedíka“ sa jedná hlavne o oblasť „Človek a spoločnosť“ – oblasť socializácie a začleňovania sa do spoločnosti, kde osvojovanie si pravidiel slušného správania a empatie sú veľmi dôležité.  Úlohou dieťaťa je starať sa o pohodlie a čistotu medvedíka počas víkendu. Dieťa si rozvíja svoje komunikačné zručnosti, pretože počas činnosti, ktoré… Read more »

Zobraziť

PROJEKT „Adoptuj kravičku“

Naša SMŠ Best friends nursery sa v septembri 2021 zaregistrovala do projektu „Adoptuj kravičku“. Cieľom projektu je vypestovať u detí pozitívny vzťah ku zvieratám a správne stravovacie návyky. Od októbra 2021 bude kolektív škôlky, ako aj jednotlivci, súťažiť a každý mesiac plniť súťažné úlohy, za ktorých plnenie pravidelne získava body, až po vyhodnotenie súťaže, ktoré… Read more »

Zobraziť

Projekt „Múdre hranie“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 23.2.2021 predložilo zoznam podporených žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu zlepšenia vybavenia materských škôl v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok v rámci rozvojového projektu „Múdre hranie“. Hodnotených bolo celkovo 2221 žiadostí. Finančné prostriedky  boli rozdelené 706 žiadateľom. Materská škola mohla získať max. 500 €, ak ju… Read more »

Zobraziť

Oslava narodenín :)

Školský rok 2023/2024 JÚL 2024 JÚN 2024 MÁJ 2024 APRÍL 2024 MAREC 2024 FEBRUÁR 2024 JANUÁR 2024 NOVEMBER 2023 OKTÓBER 2023 Školský rok 2022/2023 AUGUST 2023 JÚL 2023 JÚN 2023 MÁJ 2023 APRÍL 2023 FEBRUÁR 2023 JANUÁR 2023 DECEMBER 2022 NOVEMBER 2022 OKTÓBER 2022 SEPTEMBER 2022      

Zobraziť