Projekt „Starám sa o medvedíka“

V projekte „Starám sa o medvedíka“ sa jedná hlavne o oblasť „Človek a spoločnosť“ – oblasť socializácie a začleňovania sa do spoločnosti, kde osvojovanie si pravidiel slušného správania a empatie sú veľmi dôležité.  Úlohou dieťaťa je starať sa o pohodlie a čistotu medvedíka počas víkendu. Dieťa si rozvíja svoje komunikačné zručnosti, pretože počas činnosti, ktoré s medvedíkom robí musí všetko medvedíkovi predstaviť (čo bude robiť, ako to budú robiť, kam idú), ale rozvíja aj svoje sebaobslužné činnosti vo vzťahu k inej osobe (ukladanie na spánok, čistota). Pomocou medvedíka dieťa rozvíja fantáziu a predstavivosť pri jednotlivých činnostiach, ktoré môže s medvedíkom počas víkendu vykonávať. Medvedík je aj výbornou motiváciou pre činnosti v domácom prostredí, ktoré dieťa nerado robí doma a je výborným priateľom pri rozvíjaní sociálnych zručností.