2% z daní

Vážení rodičia, priatelia SMŠ

Darujte 2% 

Pomôžte nám udržiavať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a pestrosť podujatí v SMŠ darovaním 2% z daní Občianskemu združeniu Best friends nursery, ktoré SMŠ spolufinancuje.

Zákon Vám umožňuje darovať 2%  zo svojich daní z  príjmov neziskovej organizácii, ako je naše Občianske združenie Best friends nursery. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. 

Postup krokov na poukázanie 2%

  1. do 15. februára 2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane
  2. vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane). Tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s vyplnenými údajmi OZ je k dispozícii u riaditeľky SMŠ a  TU
  3. najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska
  4. daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

Vopred ďakujeme.

OZ Best friends nursery a riaditeľka SMŠ