Tlačivá, dokumenty, identifikačné údaje

Identifikačné údaje : Súkromná materská škola Best friends nursery

Adresa : Podhrunkovská 682, Vranov nad Topľou, 093 02

IČO : 52604543

DIČ : 2121107934

 

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v SMŠ Best friends nursery na školský rok 2023/2024 – Žiadosť
  • Dotazník zdravotného stavu dieťaťa – Dotazník
  • Školský poriadok TU
  • Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti 2021-2022 TU
  • Školský vzdelávací program TU 
  • Plagát NOPOP II