Oznamy

RÚVZ vo Vranove nad Topľou pristupuje ku každej školskej prevádzke v MŠ a I. stupni ZŠ individuálne. Hranicou pre rozhodnutie o dištančnom vzdelávaní je chorobnosť detí vyššia ako 25%. Na základe toho RÚVZ vo Vranove n/T prerušuje prevádzku SMŠ Best friends nursery od 30.11.2021 na tak dlho, pokiaľ chorobnosť neklesne pod 25%.