Projekt eTwinning „Celebrating the Day of Languages“ 2022/2023

Celebrating the Day of Languages – Európsky Deň Jazykov 

Dňa 19.9.2022 sa naša SMŠ Best friends nursery zapojila do medzinárodného eTwinning Projektu pod názvom „Celebrating the Day of Languages“ pri príležitosti Európskeho Dňa Jazykov 26.9.2022. Súčasťou Projektu je výroba pohľadníc odvolávajúc sa na mesto Vranov nad Topľou a krajinu v ktorej žijeme Slovensko a videá, ktoré sme už zaslali ďalším piatim materským školám v Poľsku, Lotyšsku a Francúzku. Súčasťou pohľadníc je QR kód s video, kde sa deti prezentujú v anglickom jazyku. Súčasťou projektu je aj výroba loga každej zúčastnenej krajiny a prekvapenie v podobe „Speaking monsters“. To všetko budete mať možnosť vidieť čoskoro. Tešíme sa 😊