Projekt eTwinning „Colour Travellers“ 2022/2023

V mesiaci október 2022 sa naša SMŠ Best friends nursery zapojila do medzinárodného eTwinning Projektu pod názvom „Colour Travellers“, na ktorom budeme s materskými školami z Grécka, Poľska a Arménska pracovať počas celého školského roka 2022/2023. Súčasťou projektu sú online stretnutia v anglickom jazyku vzájomne medzi materskými školami iných štátov, výroba maskota projektu vo forme Caterpillar, ktorá pozostáva z rôznych vydekorovaných častí každej zúčastnenej krajiny a ďalších prác a zaujímavých aktivít. Tešíme sa medzinárodnej spolupráci 😊

Medzinárodný projekt „Colour Travellers“ bol ocenený Národným certifikátom kvality a 3. miestom v kategórii materské školy na Slovensku a taktiež bol ocenený  Európskym certifikátom kvality.