Projekt “výroba papiera”

V rámci sviatku “Deň zeme” sme sa venovali celotýždňovému projektu – recyklácia papiera. Úlohou detí bolo, aby si z domu doniesli už pokreslený papier, ktorý niekedy kreslili v škôlke. Tieto papiere sme spoločne natrhali na malé kúsky a vložili do vedra s vodou. Túto masu sme nechali 24 hodín odstáť. Na ďalší deň sme papier… Read more »

Zobraziť

Projekt “Múdre hranie”

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 23.2.2021 predložilo zoznam podporených žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu zlepšenia vybavenia materských škôl v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok v rámci rozvojového projektu „Múdre hranie“. Hodnotených bolo celkovo 2221 žiadostí. Finančné prostriedky  boli rozdelené 706 žiadateľom. Materská škola mohla získať max. 500 €, ak ju… Read more »

Zobraziť

Výtvarná súťaž “Pramienok 2020”

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže “Pramienok 2020” SMŠ sa zapojila do výtvarnej súťaže “PRAMIENOK 2020″na tému vyjadrujúcu vzťah človeka k prírode. Zo všetkých prác formátu A4 sme vybrali jednu maľbu v kategórii do 4 rokov a dve maľby v kategórii do 6 rokov.  Cieľom súťaže je pestovať zodpovedný vzťah človeka k prírode. Poslaním je rozvíjať základy ekologickej… Read more »

Zobraziť

PROJEKT “Šarkaniáda”

Krásne práce, ktoré už zdobia našu škôlku 👍   Vyhlásenie výsledkov „Projekt šarkaniáda“. V prvom rade sa chcem poďakovať deťom a ich rodičom za účasť na tomto projekte. Našu škôlku zdobilo spolu 28 krásnych šarkanov. Všetky zúčastnené deti dostanú za svoju prácu medailu. Na základe kritérií a nápaditosti sme prvým miestom ohodnotili šarkana Alžbetky Kulíkovej. Blahoželáme  😊  

Zobraziť

PROJEKT “Dajme spolu gól”

Obnovenie projektu “Dajme spolu gól”  máj 2021  🙂 Projekt pozastavený vzhľadom k situácii COVID-19. Fotodokumentácia z minulého školského roka. Pevne veríme, že sa spolupráca čoskoro obnoví  😊 Cvičenie s trénerom Davidom 🙂 Cvičenie s trénerom Karolom 🙂 Cvičenie s trénerom Romanom 🙂

Zobraziť