Projekt „Starám sa o medvedíka“

V projekte „Starám sa o medvedíka“ sa jedná hlavne o oblasť „Človek a spoločnosť“ – oblasť socializácie a začleňovania sa do spoločnosti, kde osvojovanie si pravidiel slušného správania a empatie sú veľmi dôležité.  Úlohou dieťaťa je starať sa o pohodlie a čistotu medvedíka počas víkendu. Dieťa si rozvíja svoje komunikačné zručnosti, pretože počas činnosti, ktoré… Read more »

Zobraziť

PROJEKT „Adoptuj kravičku“

Naša SMŠ Best friends nursery sa v septembri zaregistrovala do projektu „Adoptuj kravičku“. Cieľom projektu je vypestovať u detí pozitívny vzťah ku zvieratám a správne stravovacie návyky. Od októbra 2021 bude kolektív škôlky, ako aj jednotlivci, súťažiť a každý mesiac plniť súťažné úlohy, za ktorých plnenie pravidelne získava body, až po vyhodnotenie súťaže, ktoré bude… Read more »

Zobraziť

Noc v škôlke 8/2021

Noc v škôlke má svoje čaro. Pre našich 5-ročných odvážlivcov sme pripravili čarovnú noc v našej škôlke, ktorá sa uskutočnila v piatok 20.8.2021 . Učiteľky zrealizovali rôzne zábavné a športové aktivity, bola grilovačka, posedenie pri gitare, diskotéka spojená s vankúšovou vojnou, ale hlavne bola veselá a šťastná atmosféra 😊 Celý večer sme zavŕšili rozhovorom o… Read more »

Zobraziť

Projekt „výroba papiera“

V rámci sviatku „Deň zeme“ sme sa venovali celotýždňovému projektu – recyklácia papiera. Úlohou detí bolo, aby si z domu doniesli už pokreslený papier, ktorý niekedy kreslili v škôlke. Tieto papiere sme spoločne natrhali na malé kúsky a vložili do vedra s vodou. Túto masu sme nechali 24 hodín odstáť. Na ďalší deň sme papier… Read more »

Zobraziť

Projekt „Múdre hranie“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 23.2.2021 predložilo zoznam podporených žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu zlepšenia vybavenia materských škôl v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok v rámci rozvojového projektu „Múdre hranie“. Hodnotených bolo celkovo 2221 žiadostí. Finančné prostriedky  boli rozdelené 706 žiadateľom. Materská škola mohla získať max. 500 €, ak ju… Read more »

Zobraziť

PROJEKT „Dajme spolu gól“

Školský rok 2021/2022 Obnovenie projektu „Dajme spolu gól“  máj 2021  🙂 Projekt pozastavený vzhľadom k situácii COVID-19. Fotodokumentácia z minulého školského roka. Pevne veríme, že sa spolupráca čoskoro obnoví  😊 Cvičenie s trénerom Davidom 🙂 Cvičenie s trénerom Karolom 🙂 Cvičenie s trénerom Romanom 🙂

Zobraziť

Oslava narodenín :)

AUGUST 2022 JÚN 2022 MÁJ 2022 APRÍL 2022 MAREC 2022 FERBRUÁR 2022 JANUÁR 2022 DECEMBER 2021 NOVEMBER 2021 OKTÓBER 2021 SEPTEMBER 2021 AUGUST 2021 JÚN 2021 MÁJ 2021 APRÍL 2021 FEBRUÁR 2021 DECEMBER 2020 NOVEMBER 2020 OKTÓBER 2020 SEPTEMBER 2020  

Zobraziť