Čarovná Noc v škôlke 2023

Noc v škôlke má svoje čaro. Naši predškoláci v piatok 18.8.2023 zažili čarovnú noc v našej škôlke. Bola grilovačka, diskotéka a vankúšová vojna, ale hlavne veselá a šťastná atmosféra 😊 Celý večer sme zavŕšili rozhovorom o nových zážitkoch a „movie night“ s popcornom.  Účelom tejto akcie bolo uľahčenie procesu odpútavania sa od najbližšej rodiny ako dôležitého stupňa zdravého osobnostného vývinu dieťaťa v predškolskom veku.  Zároveň chceme podporiť udržiavanie socializačných schopností v kolektíve rovesníkov 😊

Pridaj komentár