Podujatia

„Leaf Play“ – pohybová jesenná aktivita 😍👍🍂🍁

Aká môže byť pre deti lepšia aktivita na jeseň ako Leaf Play – hra s lístím ?  Všetci vieme, aký zábavný môže byť deň na čerstvom vzduchu, ale vedeli ste, aké sú zmyslové výhody, ktoré vám prinesie napríklad skok do veľkej hromady listov? Je to len niekoľko z mnohých výhod Leaf play. Spolu s hmatovými, pohybovými a zrakovými zmyslami poskytuje Leaf… Read more »

Besiedka s lesníkmi 🌳🌲🐾🦌

Vo štvrtok 23.11.2023 sme v rámci témy týždňa „Remeslá a povolania“ a pri príležitosti Medzinárodného dňa stromov v škôlke privítali lesníkov z lesného závodu Zámutov. Lesníci spojili vysadenie stromčeka so zaujímavým rozprávaním o lesoch a stromoch, v ktorom vyzdvihli úzku a trvalú spätosť človeka s lesom, zdôraznili úlohu spoločnosti pri ochrane nášho zeleného bohatstva a… Read more »

Výtvarná súťaž „Včela v živote človeka“ 🐝

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov vo Vranove nad Topľou, mesto Vranov nad Topľou vyhlásili výtvarnú súťaž ,, VČELY A VČELÁR OČAMI DETI 2023“ na tému ,, VČELA V ŽIVOTE ČLOVEKA“. Cieľom tejto súťaže je cez výtvarné videnie, cítenie detí a mládeže prehĺbiť vedomosti o včelách, produktov z medu a ich význame pre človeka. Deti zo… Read more »

Výstava výrobkov z plodov jesene 🍏🍇🍎🍐🥕🧅

Výstava výrobkov z plodov jesene 25.10.2023 🍏🍇🍎🍐🥕🧅 Vďaka rodičom, ktorí si našli čas a pomohli svojim deťom pri výrobe výrobkov z plodov jesene. Deti počas pobytu vonku obdivovali krásne výrobky a spoločne sme sa z nich tešili 😍👍

„Tajomstvá stromov“ – Edukačná prednáška

Edukačná prednáška pod názvom „Tajomstvá stromov“ v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Túto prednášku sme si pre zelenú triedu na tento týždeň naplánovali kvôli Medzinárodnému Dňu stromov 20.10.2023. Deti boli pochválené, koľko veľa toho vedia o stromoch, veľa slov o prírode a zvieratkách vedeli povedať aj v anglickom jazyku  Vlastný stromček nám pomôžu v areáli… Read more »