Podujatia

Škola v prírode Tramptária Donovaly :)

Škola v prírode 6-10.6.2022. Krásne zážitky, pestrý program, nové priateľstvá a nové skúsenosti mimo rodiny. To všetko sme s našimi predškolákmi zažili počas prvej školy v prírode v SMŠ 🙂

Hasičské dopoludnie v SMŠ

Deň hasičov – sviatok sv. Floriána 4.5.2022 Tento deň bol pre deti v našej škôlke výnimočný a vzácny. Prišli k nám na návštevu a spravili nám krátku besiedku hasiči z  Hasičského a záchranného zboru Vranov nad Topľou. Deťom ukázali náradie a náčinie, ktoré potrebujú pri záchrane ľudských životov. Priblížili im tak prácu, ktorú vykonávajú. Deťom… Read more »

„Legenda o Vranove“

Dňa 28.4.2022 sa predškoláci našej škôlky zúčastnili v Kultúrnom dome vo Vranove nad Topľou podujatia pod názvom „Legenda o Vranove“. Deťom toto podujatie spestrilo deň a poučili sa o legende, ktorá je spätá s našim mestom. Hudobno-vzdelávacím koncertom bola prerozprávaná legenda o Vranove nad Topľou unikátnym umeleckým spôsobom a to prostredníctvom básni, ktoré sú zhudobnené a ilustrované. Popisujú… Read more »

Easter Egg Hunt

Veľká noc a Easter Egg Hunt Jar sa spája s prebudením života v prírode, stromy začnú zelenať, rozkvitnú kvety a každé ráno môžeme počúvať spevavé vtáky. Všetko je zrazu o čosi farebnejšie a veselšie. Téme Veľkej noci sme sa v škôlke venovali celý týždeň a detičky si vlastnoručne vytvorili prekrásnu veľkonočnú výzdobu. Popri rozprávaní o… Read more »

Marec 2022 – Návšteva knižnice 📖📚

Návšteva knižnice V našej materskej škole sa snažíme v rámci výchovno – vzdelávacej činnosti o to, aby deti získali pozitívny vzťah k čítaniu a ku knihám ako takým. Nielen v marci, ktorý je mesiacom knihy máme zaužívaný „reading time“, kedy si deti prezerajú knihy, rozprávajú sa o nich, učiteľky im čítajú zaujímavé a poučné príbehy,… Read more »

Karneval na 100 %

Fašiangy sú obdobím radosti ,veselosti, plné zábav a hudby. Štvrtok 24.2.2022 bol výnimočný tým, že sa niesol v duchu karnevalovej zábavy plnej masiek, tanca a zábavy. Súťažili sme o najkrajší karnevalový kostým a vyhodnocovali sme najkrajšiu výtvarnú prácu na tému „Vysnívaný karnevalový kostým“😊

Besiedka s členom policajného zboru SR vo VT

Dňa 15.2.2022 sme v škôlke privítali člena policajného zboru SR vo VT, ktorý nám porozprával o svojej profesii a pri práci v pracovných zošitoch pochválil našich predškolákov za ich vedomosti 🙂