Podujatia

Medzinárodný Deň Detí 2024    

Medzinárodný deň detí (skratka MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) vo Švajčiarsku. Po konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce… Read more »

Výtvarná súťaž „Detský výtvarný Vranov 2024“ 🎨🖌

Hlavným poslaním súťaže je pomôcť rozvíjať výtvarný talent u detí a mládeže školských inštitúcií v našom okrese, motivovať ich k tvorbe a umožniť im prezentovať sa. Hlavný organizátor : Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou Termín uzávierky prác : 10.5.2024 Vyhodnotenie : v kategórii materské školy 2. miesto Adam Tovcimak a čestné uznanie Zuzana… Read more »

Hasičské dopoludnie 🚒🧯

DEŇ HASIČOV – SVIATOK SV. FLORIÁNA 4.5.2024 Piatok 3.5.2024 bol pre deti červenej triedy výnimočný a vzácny. Prišli k nám na návštevu a spravili nám krátku besiedku hasiči z Hasičského a záchranného zboru Vranov nad Topľou. Deťom ukázali náradie a náčinie, ktoré potrebujú pri záchrane ľudských životov. Hasiči v našej SMŠ boli pre deti veľkou… Read more »

Hasičské dopoludnie 🚒🧯

DEŇ HASIČOV – SVIATOK SV. FLORIÁNA 4.5.2024 Piatok 3.5.2024 bol pre deti v našej škôlke výnimočný a vzácny. Prišli k nám na návštevu a spravili nám krátku besiedku hasiči z Hasičského a záchranného zboru Vranov nad Topľou. Deťom ukázali náradie a náčinie, ktoré potrebujú pri záchrane ľudských životov. Priblížili im tak prácu, ktorú vykonávajú. Deťom… Read more »

Výtvarná súťaž „Lesná zver očami detí“ 🖌🎨

Obvodná poľovnícka komora vo Vranove nad Topľou zorganizovala 11. ročník výtvarnej súťaže „Lesná zver  očami detí“. Súťaž je zameraná na zobrazenie lesa a jeho miesta v živote človeka z pohľadu dieťaťa. Cieľom súťaže je zaangažovať do vnímania a poznávania lesa ako súčasti života človeka čo najviac detí a privádzať ich k poznávaniu a záujmu o prírodu a… Read more »

Hornozemplínska knižnica vo Vranove n/T – zážitkové čítanie

Marec mesiac Knihy   a návšteva Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou Zelená trieda a zážitkové čítanie knihy „GRÉTA“ na tému „Ako chrániť oceány pred znečistením“, ktorú nám osobne čítala spisovateľka Andrea Gregušová. Deti si program uživali a pekne sa zapájali aj v anglickom jazyku Žltá trieda a zážitkové čítanie na tému POMOC a PRIATEĽSTVO. Kniha… Read more »

Karneval na 100 % február 2024

Fašiangy sú obdobím radosti ,veselosti, plné zábav a hudby. Zábava, tanec, občerstvenie, hry… Dlho očakávaný Deň „D“ – huráá KARNEVAL! 😊

Karneval na 100% február 2024

Fašiangy sú obdobím radosti ,veselosti, plné zábav a hudby. Utorok 13.2.2024 bol výnimočný tým, že sa niesol v duchu karnevalovej zábavy plnej masiek, tanca a zábavy. Súťažili sme o najkrajší karnevalový kostým a vyhodnocovali sme najkrajšiu výtvarnú prácu na tému „Vysnívaný karnevalový kostým“😊