Podujatia

Besiedka s lesníkmi

V stredu 20.10.2021 sme pri príležitosti Medzinárodného dňa stromov v škôlke privítali lesníkov z lesného závodu Zámutov. Lesníci spojili vysadenie stromčeka so zaujímavým rozprávaním o lesoch a stromoch, v ktorom vyzdvihli úzku a trvalú spätosť človeka s lesom, zdôraznili úlohu spoločnosti pri ochrane nášho zeleného bohatstva a zapojili deti do rôznych poznávacích aktivít.  Deti boli… Read more »

Podujatie „Športový deň BEST priateľov“

Európsky týždeň športu sa koná každoročne od 23.9.-30.9., nabáda ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. Šport je aktivita, ktorá je nesmierne dôležitá práve v tomto období. Vnáša do života systematickosť, pevnú vôľu, kondíciu, cieľavedomosť i emócie. Vďaka nemu sa posilňuje imunita. Preto je dôležité, aby sa stal pohyb súčasťou bežného života čo najväčšieho počtu… Read more »

MDD podujatie „ShowDeťom“

Pri príležitosti MDD 2021 sme pre deti našej SMŠ Best friends nursery pripravili veselú akciu „ShowDeťom“ v areáli penziónu Kondor Zámutov 🙂

Podujatie „Nájdi mačku“

V rámci odmeňovania a motivácie sa deti nad 4 roky zúčastnili akcie „Nájdi mačku“, ktorá sa konala v Kultúrnom dome vo Vranove nad Topľou. Popri tejto akcii si deti pozreli aj knižnicu 🙂

Deň zeme

Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej… Read more »

Veľká noc a Easter Egg Hunt

Jar sa spája s prebudením života v prírode, stromy začnú zelenať, rozkvitnú kvety a každé ráno môžeme počúvať spevavé vtáky. Všetko je zrazu o čosi farebnejšie a veselšie. Téme Veľkej noci sme sa v škôlke venovali celý týždeň a detičky si vlastnoručne vytvorili prekrásnu veľkonočnú výzdobu. Popri rozprávaní o slovenských tradíciách Veľkej noci sme si… Read more »

Karneval

Fašiangy sú obdobím radosti ,veselosti, plné zábav a hudby. Štvrtok 25.2. sme mali výnimočný tým, že sa niesol v duchu karnevalovej zábavy plnej masiek, tanca a zábavy. Všetky deti boli odmenené diplomom. Zuzanka a Salome dostali extra cenu za najkreatívnejšiu doma vyrobenú masku  😊

Výroba vianočných perníkov

V pondelok 14.12.2020  sme mali zasa jeden zo zaujímavých dní v škôlke. Vyrábali sme vianočné perníky. Počas výroby deti počúvali vianočné pesničky. Deti sa ochotne zapájali a za odmenu perníky pri olovrante ochutnali 🙂

„Zapínanie vianočných svetiel“

„Zapínanie vianočných svetiel“   Blížia sa Vianoce a my začíname vnímať vianočnú atmosféru radosti a pokoja. Pre deti v škôlke sme pripravili udalosť „Zapínanie vianočných svetiel“, ktorá sa uskutočnila v pondelok 7.12.2020 o 16.15 hod. Zapínanie vianočného osvetlenia na budove SMŠ bolo sprevádzané voňavým vianočným punčom a dobrou náladou 😊