BEZPEČNÉ zariadenie

 V mesiaci február 2023 všetci zamestnanci zariadenia „Little Best friends nursery“ absolvovali „Baby kurz prvej pomoci“ so zameraním poskytovania prvej pomoci deťom, čím získali titul „Bezpečné zariadenie“.