Ako spolupracujeme s rodičmi

Vieme, že ste najdôležitejšími ľuďmi v živote vášho dieťaťa, a úzkou spoluprácou môžeme zabezpečiť, aby vaše dieťa napredovalo a dosiahlo úspech pri dosahovaní svojho potenciálu. Učenie je 24-hodinový proces a pokračuje, keď dieťa odíde do škôlky, školy …. Preto je naše partnerstvo s rodičmi tak veľmi dôležité. Rodičia poznajú svoje deti najlepšie a je dôležité, aby sme si vytvorili podrobný obraz o tom, ako môžeme čo najlepšie spoznať a podporiť vaše dieťa. Snažíme sa poskytnúť viac možností ako získať a nadviazať spoluprácu s rodičmi.

Webstránka : Na webstránke www.bestfriendsnursery.sk máte k dispozícii prehľad o základnej štruktúre zariadenia, podujatí, kde máte možnosť reagovať v podobe komentára.

Dni otvorených dverí Radi vás v priebehu roka pozveme na DNI OTVORENÝCH DVERÍ pre klientov zariadenia jaslí a ich priateľov. Umožňujú vám príjemne stráviť sobotňajšie popoludnie, stretnúť rodičov a ich deti v priestoroch detských jaslí, porozprávať sa s nimi pri káve, hovoriť s prítomným personálom jaslí.

Informačná nástenka Rodičom je vo vstupnej chodbe k dispozícii NÁSTENKA, ktorá informuje o najnovších aktuálnych témach, oznamoch, jedálnom lístku a všeobecných informáciách o tom, čo sa v zariadení chystá. Dôležité informácie sú rodičom zasielané taktiež mailom a sms správou.  Najnovšie informácie sú tiež zverejnené na webovej stránke www.bestfriendsnursery.sk.  Ak zmeníte svoj e-mail, informujte nás, aby najnovšie informácie chodili na správnu adresu.

Návrhy a dotazy Usilovne pracujeme ako tím zamestnancov, aby sme podporili progres vášho  dieťaťa. Počúvanie rodičov ako našich partnerov je najlepším spôsobom, ako  vylepšiť našu prax. Vyjadrite svoj názor, pripomienky a podnety. Ak vás niečo trápi, počas pracovnej doby je k dispozícii personál a mimo pracovnej doby Andrea Bezeková Tačárová. Kontaktujte nás telefonicky, mailom, alebo osobne. Za týmto účelom je vo vstupnej chodbe k dispozícii aj box „Uvítame Vaše podnety a dotazy“.  Samozrejme, radi sa dozvedáme aj dobré správy, takže ak robíme niečo správne, povedzte nám to !!

SMS a MMS mobilné správy : Pomocou SMS a MMS správ informujeme rodičov o dôležitých zmenách v zariadení jaslí a informáciách o dieťati, podujatiach, vystúpeniach a podobne.