Animoterapia

Deti v jasliach sa nám pomáhajú starať o dvoch malých zajačikov. Zdravotný stav zajačikov bol preverený veterinárom a sú zaočkované. Hlavným dôvodom chovu zajačikov v zariadení je radosť detí, ale aj zázrak menom ANIMOTERAPIA. Je to bazálna terapia sprostredkovaná cez starostlivosť o zvieratá akéhokoľvek druhu. Buduje sebavedomie, pomáha pri prekonávaní strachu a  vytvára pocit zodpovednosti za vlastné konanie aj za živého tvora, s ktorým spolupracujeme. ANIMOTERAPIA je vhodná metóda pre posilňovanie sebavedomia, sebaovládania a komunikácie, deti s poruchami reči, sústredenia a učenia, deti s mentálnym hendikepom, celkový tréning osobnosti, rozvíja jemnú motoriku, verbálnu i neverbálnu komunikáciu, orientáciu v priestore a čase. Podporuje koncentráciu i pamäť, sociálne cítenie a odbúrava stres. Je výborným lekárom pre autistov, detí s detskou mozgovou obrnou, svalovými ochoreniami, epilepsiou i mentálnym postihnutím.