Výtvarná súťaž „Svet okolo nás“

SMŠ za zapojila do výtvarnej súťaže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Svet okolo nás“. Vybrali sme týchto 7 prác, ktoré sme odovzdali k vyhodnoteniu k 15.10.2022   🙂🙂🙂