PROJEKT “Čítam doma s rodičmi”

Projekt “Čítam doma s rodičom” potrvá počas celého školského roka a vznikol na počesť medzinárodných dní : Marec mesiac knihy a Medzinárodný deň detskej knihy, kedy si deti vezmú zo škôlky domov knihu a budú s ňou doma pracovať spolu s rodičmi.

Čítanie knižiek je jednou z foriem ako rozvíjať osobnosť dieťaťa. Zlepšuje mu pamäť, rozvíja predstavivosť, obohacuje slovnú zásobu, dotvára morálne hodnoty či vytvára vzťah k vzdelaniu. Práve rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho podpora zo strany rodičov je cieľom nášho Projektu “Čítam doma s rodičom”. Deti však tak, ako pri iných činnostiach, aj pri knihách vidia vzor vo svojich rodičoch. Pokiaľ vidia svojich rodičov, ako s knihou manipulujú a čo s ňou robia, stáva sa predmetom aj ich záujmu. Tento záujem sa prehlbuje a obohacuje práve tým, že rodičia svojmu dieťaťu z knihy čítajú, trávia s ním pritom spoločný čas. Je to čas, ktorý venujú iba jemu, a to má pre dieťa obrovský význam. Čítanie rodiča je pre dieťa fascinujúci zážitok, upokojuje ho to, spôsobuje radosť a motiváciu, ale aj pripravuje na spánok. Neverili by ste, ako dokáže čítanie knihy, ako večerný rituál, pomôcť pri zaspávaní dieťaťa 🙂

Knihu “Kúzelný svet” som vybrala hlavne kvôli jej obsahu, kvalite ilustrácií a veľkosti obrázkov. Každé dieťa v našej SMŠ, vo veku od dvoch do šiestich rokov, si v nej nájde niečo pekné a zaujímavé 🙂