Výtvarná súťaž „Včela v živote človeka“ 🐝

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov vo Vranove nad Topľou, mesto Vranov nad Topľou vyhlásili výtvarnú súťaž ,, VČELY A VČELÁR OČAMI DETI 2023“ na tému ,, VČELA V ŽIVOTE ČLOVEKA“. Cieľom tejto súťaže je cez výtvarné videnie, cítenie detí a mládeže prehĺbiť vedomosti o včelách, produktov z medu a ich význame pre človeka.
Deti zo SMŠ Best friends nursery mali možnosť krátkym vystúpením a prednesom prispieť k programu v Kultúrnom dome. Prednáška sa nám páčila a opäť sa s ďalšími deťmi tešíme na iné zaujímavé predstavenie.
Práce detí SMŠ Best friends nursery 😍🍀🐝🧩

Pridaj komentár