Výtvarná súťaž „Lesná zver očami detí“ 🖌🎨

Obvodná poľovnícka komora vo Vranove nad Topľou zorganizovala 11. ročník výtvarnej súťaže „Lesná zver  očami detí“.

Súťaž je zameraná na zobrazenie lesa a jeho miesta v živote človeka z pohľadu dieťaťa.

Cieľom súťaže je zaangažovať do vnímania a poznávania lesa ako súčasti života človeka čo najviac detí a privádzať ich k poznávaniu a záujmu o prírodu a jej zákonitostí,

zdôrazňovať potrebu ochrany lesa a prinášať informácie o význame a funkcii lesa.

Pridaj komentár