Marec 2022 – Návšteva knižnice 📖📚

Návšteva knižnice

V našej materskej škole sa snažíme v rámci výchovno – vzdelávacej činnosti o to, aby deti získali pozitívny vzťah k čítaniu a ku knihám ako takým. Nielen v marci, ktorý je mesiacom knihy máme zaužívaný „reading time“, kedy si deti prezerajú knihy, rozprávajú sa o nich, učiteľky im čítajú zaujímavé a poučné príbehy, deti sa učia aké sú knihy pre nás dôležité a ako majú s nimi opatrne narábať. Aby sme u detí rozvíjali pozitívny vzťah ku knihám, motivujeme ich aj iným spôsobom a to napríklad aj návštevou knižnice. Keďže sa opatrenia ohľadom ochorenia COVID-19 uvoľňujú, všetky deti našej škôlky navštívili v mesiaci marec Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove n/T. Knižnica ponúka rôzne zaujímavé podujatia, cielene a systematicky sa venuje deťom prostredníctvom edukačných programov, čím prispieva k podpore čitateľskej gramotnosti 🙂📖📚🧩

Pridaj komentár