2% z daní

Ako minulý rok, opäť si Vás dovoľujeme požiadať o 2%. Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a pestrosť podujatí v SMŠ darovaním 2% z daní Občianskemu združeniu Best friends nursery, ktoré SMŠ spolufinancuje.

Zákon Vám umožňuje darovať 2%  zo svojich daní z  príjmov neziskovej organizácii, ako je naše Občianske združenie Best friends nursery. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Ako poukázať 2% z daní?

Popis krokov pre venovanie 2% z dane:

Zamestnanci:

  1. Do 15. februára požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane (uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane). Tlačivo vyhlásenie s vyplnenými údajmi OZ je k dispozícii u riaditeľky SMŠ a TU
  3. Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
  4. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Ďakujeme. OZ Best friends nursery a riaditeľka SMŠ